Monthly Archives: Lipiec 2015

Dłużnik, którego łączy wspólność majątkowa – co robić?

Egzekucja należności z majątku wspólnego dłużnika pozostającego w związku małżeńskim jest niemożliwa. Wielu wierzycieli ma wówczas problem, gdy majątek osobisty dłużnika nie jest wystarczający do uregulowania zobowiązania. Jak odzyskać należne pieniądze? Co robić, gdy dłużnika łączy wspólność majątkowa? Wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Continue reading