Monthly Archives: Wrzesień 2015

Zapłata przedawnionego długu

Zapłata przedawnionego długu to kwestia, która wzbudza nie tylko sprzeciw dłużników, ale również wywołuje wiele pytań po stronie wierzycieli. Głównie wynika to z faktu, że w praktyce większość nieprawidłowo rozumie pojęcie przedawnienia długu. Wyjaśniamy więc, na czym tak naprawdę polega przedawnienie i jak można się przed nim uchronić z punktu widzenia wierzyciela. Continue reading

Czym są wierzytelności niezbywalne?

Obrót wierzytelnościami stale się rozwija – problematyczną wierzytelność można sprzedać na giełdzie, przelać na osobę trzecią w formie przelewu (cesji), alternatywnie kontrahenci pomiędzy sobą mogą kompensować zobowiązania. Jednak nie wszystkie wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu, są to tzw. wierzytelności niezbywalne. Continue reading