Monthly Archives: Październik 2015

Częściowa spłata długu a przedawnienie

Dzięki małej luce w przepisach kodeksu cywilnego dłużnicy w określonych okolicznościach mogą uchylić się od spłaty zobowiązania. Jest to możliwe dzięki upływie terminu przedawnienia roszczeń. Samo to pojęcie w praktyce najczęściej jest błędnie definiowane, a co więcej bieg przedawnienia można przerwać. Czy częściowa spłata długu przez dłużnika przerywa termin jego przedawnienia? Sprawdź! Continue reading

Wyrok sądowy z błędami – co robić?

W praktyce nawet wyrok sądowy może zawierać błędy – zarówno drobne niedociągnięcia jak i te istotne. Czy wyrok sądowy z błędami można w jakiś sposób poprawić? Tak i wynika to bezpośrednio z kodeksu cywilnego, przy czym jedynie w określonych okolicznościach. Sprawdź, w jakich! Continue reading

Skuteczne doręczenie

Osobiste doręczenie pisma adresatowi – czy to ze względu na jego nieobecność czy też dlatego, że świadomie unika odbioru listu, często nie jest możliwe. W praktyce niestety funkcjonują dwa mity o doręczeniu pism sądowych, które rzekomo rozwiązują problem, mianowicie:

  1. brak odbioru listu poleconego z sądu czy innej instytucji,
  2. odmowa odbioru pisma sądowego lub urzędowego,

czyli nie odbiorę listu poleconego z sądu lub z urzędu, to problem nie istnieje. Nic bardziej mylnego, bowiem przepisy w takich przypadkach stoją po stronie nadawców i regulują tzw. skuteczne doręczenie, czyli sytuacje, kiedy niezależnie od tego, że pismo nie zostało dostarczone do rąk adresata – uznaje się, że doręczenie było skuteczne. Continue reading