Monthly Archives: Maj 2016

Sklep online na platformie IAI Shop połączony z księgowością.

Jak połączyć sklep internetowy IAI Shop z księgowością online?

Obecnie prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby im sprostać trzeba podążać za duchem czasu i wykorzystywać narzędzia, które mogą w tym pomóc.

Platforma do księgowości online wFirma.pl oferuje integrację z IAI Shop, dzięki któremu można w łatwy sposób prowadzić zarówno sklep jak i hurtownie internetową. Continue reading

Zajęcie samochodu przez komornika

Zajęcie samochodu przez komornika dokonuje się przez wpisanie samochodu do protokołu z czynności egzekucyjnych. Zajęciu temu podlegają samochody należące do dłużnika i pozostające w jego władaniu lub we władaniu wierzyciela. Wyłączone są przy tym pojazdy należące do dłużnika, ale znajdujące się we władaniu osoby trzeciej. Komornik może zająć takie pojazdy tylko jeżeli osoba trzecia wyrazi zgodę na ich zajęcie lub potwierdzi, że należą one do dłużnika.

Continue reading

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika musi być poprzedzone zawiadomieniem dłużnika, z jakiego tytułu jest dokonywane zajęcie, na czyją rzecz oraz kwoty, której dotyczy postępowanie. Obowiązek wskazania sposobu prowadzenia egzekucji spoczywa na wierzycielu, a najczęściej wybieranym sposobem jest zajęcie wynagrodzenia pracowniczego. Należy wskazać, że sposób ten może znaleźć zastosowanie tylko wobec dłużników pozostających w stosunku pracownicznym. Do jakiej wysokości komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika i czy są w tym zakresie jakieś ograniczenia?
Continue reading