Category Archives: Prowadzę Biznes

Odsetki ustawowe, umowne, maksymalne – jaka jest ich wysokość?

Nieterminowa płatność może wiązać się dla kontrahenta z dodatkowymi kosztami w postaci odsetek. Wierzyciel ma prawo żądać ich zapłaty w każdym przypadku, warto więc dowiedzieć się, ile wynoszą odsetki ustawowe, jaka powinna być stawka odsetek umownych oraz co je ogranicza – czyli odsetki maksymalne. Continue reading

Częściowa spłata długu a przedawnienie

Dzięki małej luce w przepisach kodeksu cywilnego dłużnicy w określonych okolicznościach mogą uchylić się od spłaty zobowiązania. Jest to możliwe dzięki upływie terminu przedawnienia roszczeń. Samo to pojęcie w praktyce najczęściej jest błędnie definiowane, a co więcej bieg przedawnienia można przerwać. Czy częściowa spłata długu przez dłużnika przerywa termin jego przedawnienia? Sprawdź! Continue reading

Wyrok sądowy z błędami – co robić?

W praktyce nawet wyrok sądowy może zawierać błędy – zarówno drobne niedociągnięcia jak i te istotne. Czy wyrok sądowy z błędami można w jakiś sposób poprawić? Tak i wynika to bezpośrednio z kodeksu cywilnego, przy czym jedynie w określonych okolicznościach. Sprawdź, w jakich! Continue reading

Skuteczne doręczenie

Osobiste doręczenie pisma adresatowi – czy to ze względu na jego nieobecność czy też dlatego, że świadomie unika odbioru listu, często nie jest możliwe. W praktyce niestety funkcjonują dwa mity o doręczeniu pism sądowych, które rzekomo rozwiązują problem, mianowicie:

  1. brak odbioru listu poleconego z sądu czy innej instytucji,
  2. odmowa odbioru pisma sądowego lub urzędowego,

czyli nie odbiorę listu poleconego z sądu lub z urzędu, to problem nie istnieje. Nic bardziej mylnego, bowiem przepisy w takich przypadkach stoją po stronie nadawców i regulują tzw. skuteczne doręczenie, czyli sytuacje, kiedy niezależnie od tego, że pismo nie zostało dostarczone do rąk adresata – uznaje się, że doręczenie było skuteczne. Continue reading

Zapłata przedawnionego długu

Zapłata przedawnionego długu to kwestia, która wzbudza nie tylko sprzeciw dłużników, ale również wywołuje wiele pytań po stronie wierzycieli. Głównie wynika to z faktu, że w praktyce większość nieprawidłowo rozumie pojęcie przedawnienia długu. Wyjaśniamy więc, na czym tak naprawdę polega przedawnienie i jak można się przed nim uchronić z punktu widzenia wierzyciela. Continue reading

Kwota wolna od potrąceń

Egzekucja z wynagrodzenia jest jedną z powszechniejszych form egzekucji komorniczej. To nie tylko problem dla pracownika, ale również dla pracodawcy, który powinien dostosować się do decyzji wydanych przez komornika. Jednak nawet wtedy należy przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących ochrony wynagrodzenia. Jedną z zasad uregulowaną przez kodeks jest kwota wolna od potrąceń.  Continue reading

Termin przedawnienia długu

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w praktyce długi nie przedawniają się automatycznie i kategorycznie. Jeżeli by tak było wówczas nie istniałyby firmy windykacyjne. Wszystko za sprawą nie dokładnie sprecyzowanych przepisów.

Continue reading

5 bezpłatnych sposobów na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta!

Prowadzisz własną działalność i masz zamiar podpisać umowę z nowym kontrahentem? Najpierw sprawdź, czy jest godny Twojego zaufania! Przeczytaj, jak ustrzec się przed nierzetelnym klientem czy wspólnikiem.  Continue reading

Windykacja – sprawdź, co o niej wiesz!

Zdarza się, że nasi kontrahenci nie zawsze wywiązują się terminowo z powstałych zobowiązań  a to stwarza tylko problemy u sprzedawców. Wówczas z pomocą przychodzi windykacja! Przeczytaj – czym tak naprawdę jest oraz komu i do czego jest potrzebna! Continue reading

Uznanie długu

Uznanie długu przez dłużnika może poprawić jego sytuację w przypadku odzyskiwania należności. Czynność ta przerywa bieg przedawnienia, co skutkuje naliczaniem terminu od nowa. Przeczytaj, jakie zachowanie może być przyjęte jako uznanie długu! Continue reading

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnika spółki cywilnej

Spółki cywilne są bardzo popularną formą zakładania działalności gospodarczej. Przeczytaj, jak przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnika spółki cywilnej.  Continue reading