Category Archives: Z czego warto skorzystać

Umorzenie długu

Umorzenie długu polega na zrzeknięciu się wierzytelności wskutek czego dług wygasa. Oznacza to zwolnienie dłużnika z obowiązku spłaty. Złożenie oświadczenia przez wierzyciela o zrzeknięciu się długu pozbawia go prawa do żądania od dłużnika spełnienia jakichkolwiek zobowiązań.Natomiast w przypadku spełnienia świadczenia przez dłużnika, będziemy mieli do czynienia ze świadczeniem nienależnym.
Continue reading

Zajęcie samochodu przez komornika

Zajęcie samochodu przez komornika dokonuje się przez wpisanie samochodu do protokołu z czynności egzekucyjnych. Zajęciu temu podlegają samochody należące do dłużnika i pozostające w jego władaniu lub we władaniu wierzyciela. Wyłączone są przy tym pojazdy należące do dłużnika, ale znajdujące się we władaniu osoby trzeciej. Komornik może zająć takie pojazdy tylko jeżeli osoba trzecia wyrazi zgodę na ich zajęcie lub potwierdzi, że należą one do dłużnika.

Continue reading

Sklep online na platformie IAI Shop połączony z księgowością.

Zajęcie rachunku dłużnika drogą elektroniczną

Od 8 września 2016 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, której celem jest przystosowania procedury do możliwości współczesnej technologii. Postępowanie cywilne ulegnie więc informatyzacji, stąd możliwe będzie zajęcie rachunku bankowego dłużnika przez Internet. Continue reading

Czym są wierzytelności niezbywalne?

Obrót wierzytelnościami stale się rozwija – problematyczną wierzytelność można sprzedać na giełdzie, przelać na osobę trzecią w formie przelewu (cesji), alternatywnie kontrahenci pomiędzy sobą mogą kompensować zobowiązania. Jednak nie wszystkie wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu, są to tzw. wierzytelności niezbywalne. Continue reading

Czy jest możliwe wyczyszczenie historii BIK?

Negatywne dane BIK są przyczyną odmowy udzielenia kredytu (często też innych usług finansowych) przez banki, nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się czy możliwe jest wyczyszczenie historii BIK. W wielu przypadkach klienci banku nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dane wpisane są do systemu. Jakie dokładnie dane zawiera BIK i jak można to sprawdzić? Czy warto zastanawiać się nad wyczyszczeniem informacji na swój temat? Sprawdź! Continue reading

Wezwanie do zapłaty

Prowadząc działalność gospodarczą można spotkać się z różnymi typami kontrahentów, zarówno tymi, którzy rzetelnie podchodzą do zawartej umowy, jak i tymi, którzy z różnych przyczyn nie stosują się do ustalonych warunków. Czego każdy przedsiębiorca chciałby uniknąć (co nie zawsze się udaje) to zwlekanie z uregulowaniem płatności. Problem z nierzetelnym kontrahentem, który przeciąga termin opłacenia faktury może rozwiązać jeden dokument – wezwanie do zapłaty. Continue reading

Egzekucja z domeny internetowej? To możliwe!

Obecnie domeny internetowe potrafią przynosić ich właścicielom ogromne zyski, co jednocześnie sprawia, że mogą być jednym z bardziej wartościowych składników majątku. Prawo do domeny, jako jedno z praw majątkowych, może również zostać poddane egzekucji. Jak przeprowadzić egzekucję z domeny internetowej? Jakie warunki muszą być spełnione, aby zajęcie było skuteczne?
Continue reading

Dłużnik, którego łączy wspólność majątkowa – co robić?

Egzekucja należności z majątku wspólnego dłużnika pozostającego w związku małżeńskim jest niemożliwa. Wielu wierzycieli ma wówczas problem, gdy majątek osobisty dłużnika nie jest wystarczający do uregulowania zobowiązania. Jak odzyskać należne pieniądze? Co robić, gdy dłużnika łączy wspólność majątkowa? Wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Continue reading

Skip tracing – co to jest?

Bez dwóch zdań największą obawą wierzyciela jest to, że w pewnym momencie słuch o dłużniku może zaginąć i pieniądze za wykonaną usługę już nie zostaną spłacone. Według większości oznacza to, że ich odzyskanie jest już niemożliwe. Tymczasem nie do końca tak musi być, ponieważ pomocą może posłużyć skip tracing. Co to jest skip tracing i na czym dokładnie polega? Continue reading

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Problem nieopłaconych faktur to prawdziwa zmora przedsiębiorców. „Za niska kwota”, „za dużo formalności”,  „to już raczej nie ma sensu” —  to tylko kilka z tłumaczeń wierzycieli, aby nie podejmować się odzyskania pieniędzy. Jednak całkowite odpuszczenie płatności zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Poznaj sposoby jak szybko i sprawnie radzić sobie z kontrahentem, który nie płaci za wykonaną usługę! Continue reading

Prawa dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się, można by rzecz, z winy dłużnika. Nie uregulowanie płatności w wyznaczonym terminie wymusza na wierzycielu rozpoczęcie kolejnych etapów windykacji, aż do ostatecznego etapu – przymusowego egzekwowania długu. Nie wolno jednak zapominać jakie prawa ma dłużnik w toku postępowania egzekucyjnego. Continue reading

Samodzielna windykacja online – na czym polega?

Samodzielna windykacja online to nowoczesne narzędzie w rękach wierzycieli, które jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem w celu odzyskania należności, aniżeli usługi firm windykacyjnych. Niekiedy okazuje się jedynym rozwiązaniem –  często wymogiem firmy windykacyjnej jest zaliczka oscylująca od 200 do nawet 500 zł. W przypadku długów o niskiej wartości (200 -300 zł) takie rozwiązanie jest zwyczajnie nieopłacalne.

Continue reading

Rekompensata za dług – sprawdź jak ją uzyskać!

Koszty windykacji dla niejednej osoby mogą okazać się sporym problemem. Nie każdy wie, że wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu kosztów związanych z odzyskaniem długu. Rekompensata za koszty odzyskiwania należności to co najmniej 40 euro! Sprawdź kiedy i jak tę kwotę odzyskać!

Continue reading