Czy jest możliwe wyczyszczenie historii BIK?

Negatywne dane BIK są przyczyną odmowy udzielenia kredytu (często też innych usług finansowych) przez banki, nic więc dziwnego, że wiele osób zastanawia się czy możliwe jest wyczyszczenie historii BIK. W wielu przypadkach klienci banku nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ich dane wpisane są do systemu. Jakie dokładnie dane zawiera BIK i jak można to sprawdzić? Czy warto zastanawiać się nad wyczyszczeniem informacji na swój temat? Sprawdź!

Jakie dane zawiera BIK?

BIK zawiera informacje m.in. o:

  • kredytach na zakup towarów, usług i papierów wartościowych,
  • kredytach niecelowych i studenckich,
  • kredytach mieszkaniowych i pracowniczych,
  • poręczeniach kredytowych,
  • kredytach odnawialnych,
  • zobowiązaniach karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz
  • limicie debetowym w ROR.

Znajdują się tam zarówno te pozytywne informacje (czyli terminowo spłacane kredyty) jak i negatywne (opóźnienia w spłatach kredytów czy kredyty nie spłacane w ogóle). Dane dotyczą wszystkich rachunków kredytowych prowadzonych przez banki i SKOK-i.

Jak sprawdzić swoją historię w BIK?

Każdy kto jest zainteresowany swoją historią kredytową, może pobrać raport na stronie Biura Informacji Kredytowej. Powinien jednak podać swoje dane i zrobić przelew identyfikacyjny na kwotę 1 zł.

Czy jest możliwe wyczyszczenie historii BIK?

Tak. Jakie dokładnie dane mogą być usunięte z Biuro Informacji Kredytowej określa Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U.1992.72.359). Mianowicie, usunięte zostają dane:

  • gdy klient spłacił swoje zobowiązanie i minęło 5 lat od daty spłaty danego (problematycznego) kredytu,
  • gdy instytucja kredytująca danego klienta prześle do BIK błędne dane.

Klient banku samodzielnie może wyczyścić swoją historię w BIK, wycofując zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W rezultacie skutkuje to wykasowaniem wszelkich informacji na jego temat, nie tylko tych negatywnych, ale również pozytywnych.

Czy warto wyczyścić swoją historię w BIK?

Na rynku mnożą się firmy, które oferują usługę „Czyszczenia BIK”. Rzeczywiście, stosując wyżej opisany mechanizm, czyli wycofując w imieniu klienta pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych przez bank, który dokonał negatywnego wpisu, są w stanie osiągnąć, iż historia kredytowa klienta zostanie całkowicie wyczyszczona. Jak już zostało wspomniane, skasowane zostają nie tylko te negatywne, ale również pozytywne informacje, przez co taki klient z punktu widzenia banku staje się całkowicie anonimowy.

W rezultacie bank posiada informacje o otrzymanych przez klienta kredytach, który jednocześnie nie posiada żadnej historii kredytowej. Specjaliści ostrzegają, że w rzeczywistości uzyskanie kredytu bez historii kredytowej jest zasadniczo niemożliwe i w oczach banku anonimowość finansowa klienta jest czynnikiem automatycznie dyskwalifikującym. Bowiem lepiej mieć negatywną historię kredytową (którą z czasem można poprawić) niż nie mieć jej wcale.

Zobacz też:

zus płatnik

Darmowe ogłoszenia