Tag Archives: dane dłużnika na giełdzie długów

Dane osobowe dłużnika

Legalność upowszechniania danych osobowych dłużnika na giełdzie wierzytelności wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 23 tej ustawy, administrator danych jest uprawniony do ich przetwarzania, a więc także upubliczniania, gdy cel tego udostępnienia jest prawnie usprawiedliwiony. Należy wskazać, że dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest więc wystarczającym powodem.
Continue reading

Upublicznij dane dłużnika na giełdzie długów!

Jeżeli decydujesz się na samodzielną windykację i chcesz podjąć radykalne kroki w celu odzyskania długu, warto upublicznić dane dłużnika na giełdzie długów! Continue reading