Tag Archives: rozdzielność majątkowa na wniosek

Rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela

Częstym utrudnieniem w egzekwowaniu wierzytelności od dłużnika jest jego niewystarczający majątek, a jeżeli dłużnik jest w związku małżeńskim, sytuacja jest dodatkowo utrudniona jeżeli dłużnik jest we wspólności majątkowej ze swoim małżonkiem. Wspólność majątkowa komplikuje sytuację, ponieważ składniki majątku wspólnego należą również do małżonka dłużnika. Wyjściem z tej sytuacji jest rozdzielność majątkowa na wniosek wierzyciela.

Continue reading

Dłużnik, którego łączy wspólność majątkowa – co robić?

Egzekucja należności z majątku wspólnego dłużnika pozostającego w związku małżeńskim jest niemożliwa. Wielu wierzycieli ma wówczas problem, gdy majątek osobisty dłużnika nie jest wystarczający do uregulowania zobowiązania. Jak odzyskać należne pieniądze? Co robić, gdy dłużnika łączy wspólność majątkowa? Wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Continue reading