Samodzielna windykacja online to nowoczesne narzędzie w rękach wierzycieli, które jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem w celu odzyskania należności, aniżeli usługi firm windykacyjnych. Niekiedy okazuje się jedynym rozwiązaniem -  często wymogiem firmy windykacyjnej jest zaliczka oscylująca od 200 do nawet 500 zł. W przypadku długów o niskiej wartości (200 -300 zł) takie rozwiązanie jest zwyczajnie nieopłacalne.

Narzędzia samodzielnej windykacji online

Wierzycielom udostępnione są profesjonalne platformy windykacyjne online, które posiadają specjalne narzędzia umożliwiające przeprowadzenie windykacji w trybie elektronicznym. Logując się do systemu wierzyciel ma dostęp m.in. do:

  • generowania niezbędnych dokumentów i pism,
  • wysyłki powiadomień w formie sms i e-mail,
  • negocjacji z dłużnikiem,
  • giełdy wierzytelności i e-sądu.

Odpowiedni system umożliwi nawet utworzenie pozwu do e-sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego - skierowanie sprawy do komornika.

Windykacja online - wezwanie do zapłaty przez internet

Elektroniczne wezwanie do zapłaty? Dlaczego nie! To podstawa windykacji wierzytelności, nie ma przeciwwskazań do tego, aby wezwanie zostało wysłane do dłużnika w formie elektronicznej. Mając dostęp do platformy windykacji online to sam system generuje treść wezwania do zapłaty, co pozwala zaoszczędzić wierzycielowi mnóstwo czasu. Wysyłka mailem to kolejny atut, który sprawia, że wezwanie dłużnika do zapłaty nie skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów.

Windykacja online - publikacja długu na giełdzie wierzytelności

Wierzyciel ma prawo do tego, aby upublicznić dane dłużnika na giełdzie długów. Jeżeli posiada dokumenty poświadczające dług (np. faktury) i uznanie długu przez dłużnika (uznanie na piśmie lub prawomocny wyrok sądu) może skorzystać z programu do samodzielnej windykacji online. Dowód uznania długu przez dłużnika jest niezwykle ważny, ponieważ pozwoli uniknąć naruszenia jego dóbr osobistych. Windykacja online umożliwia podanie danych dłużnika do wiadomości publicznej lub zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Katalog stron
Ważne!  Im starszy dług, tym niższą cenę można za niego uzyskać.

Windykacja online - E-sąd

W sytuacji gdy wezwanie do zapłaty i publikacja długu na giełdzie nie dają rezultatu, a dłużnik wciąż nie spłaca zobowiązania windykacja online umożliwi samodzielne utworzenie pozwu w systemie. Elektroniczne wnioski o nakaz zapłaty przyjmuje pierwszy elektroniczny sąd - e-sąd (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny). Zobacz też:
Badania lekarskie pracowników Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Rozliczenie delegacji krajowej