Rekrutacja potrafi trwać długa, kosztowna i … nieskuteczna. Ważne jest nie tylko dopasowanie pracownika do kultury firmy, ale też jego kompetencji do obowiązków na przyszłym stanowisku pracy. Jak sprawdzić, czy pracownik się sprawdzi?

Assessment center - co to takiego

Assessment center to metoda rekrutacji pomagająca zbadać kompetencje kandydata, zarówno miękkie, jak i twarde. To analiza jego zachowań w zaaranżowanych sytuacjach, które odpowiadają temu, z czym spotyka się na stanowisku pracy, o które się ubiega. 

Zalety Assessment center

 

  • duża skuteczność w ocenie kompetencji - różna forma zadań

  • wielowymiarowość – ocena za pomocą wielu skal i wskaźników podlega sporo kompetencji;

  • obiektywność - kompetencje ocenia zespół asesorów

  • dostosowanie zadań do wymagań konkretnej firmy i stanowiska

  • możliwość oceny kilku osób w tym samym czasie

  • możliwość zauważenia zarówno mocnych stron, jak i słabych kandydata 

Zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika może kosztować firmę znacznie więcej czasu i pieniędzy niż poświęcenie uwagi w to, aby proces rekrutacji był dopracowany.