Odnośnie legalności bankowego tytułu egzekucyjnego mówi się wiele. W kwietniu br. zostało wydane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zmian w jego funkcjonowaniu. Czy bankowy tytuł egzekucyjny zostanie całkowicie zlikwidowany?

Bankowy tytuł egzekucyjny - czym jest?

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument potwierdzający istnienie wierzytelności względem banku. Stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej jakiejś czynności prawnej z bankiem i tym samym jest zabezpieczeniem dla banku przed nierzetelnymi płatnikami. Wokół bankowego tytułu egzekucyjnego toczyły się spory co do zasadności i legalności jego funkcjonowania. Bankom zarzucano, że wystawianie takiego dokumentu jest po prostu nielegalne. Dlaczego? Głównie przez uprzywilejowaną pozycję banku względem innych wierzycieli. Jednym z warunków otrzymania kredytu jest podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Na jego podstawie bank może wystawić tytuł egzekucyjny i rozpocząć windykację należności. Bank sam decyduje, czy dług istnieje i jakiej jest wysokości (wystarczy, że dokona wglądu do zawartej z klientem umowy kredytowej i stwierdzi, że umowa nie jest wykonywana w prawidłowy sposób). W takiej sytuacji sąd w ogóle nie bada prawidłowości wystawionego dokumentu przez bank i nie prowadzi w tym przedmiocie żadnego postępowania. Sprawdza BTE pod kątem jego zgodności od strony technicznej i jeśli uzna, że wszystko jest w porządku, bank może zwrócić się  do komornika o dokonanie czynności egzekucyjnych ( najczęściej jest to zajęcie wynagrodzenia klienta ).

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowego tytułu wykonawczego

W kwietniu br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że bankowy tytuł egzekucyjny w zbyt dużym stopniu sprzyja bankom kosztem obywateli i powinien zostać gruntownie zmieniony. W orzeczeniu Trybunału nie ma wprost mowy o tym, że musi on całkowicie zniknąć, ale uznano, że należy zmienić kluczowe przepisy prawa bankowego regulujące funkcjonowanie BTE. Fundamentalny przepis prawa bankowego, który brzmi: „Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne” został wykreślony. Wykreślenie tego przepisu de facto stanowi koniec wystawiania BTE przez banki. Trybunał zdecydował, że nowe regulacje wejdą w życie w 2016 r. Zobacz też:
Odprawa dla pracownika netto brutto kalkulator