31 stycznia 2020 r. nastąpił formalnie brexit. Oznacza to, że od 1 lutego 2020 r., wraz z wejściem w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oficjalnie nie stanowi ona już części Unii Europejskiej. Jakie skutki dla polskich przedsiębiorców niesie za sobą ta decyzja? Odpowiedź w artykule.

Brexit – okres przejściowy

Należy zaznaczyć, że brexit nie oznacza nagłego zerwania wszelkich zależności z Unią Europejską. Cały proces odejścia Wielkiej Brytanii z UE będzie przebiegał stopniowo, w tak zwanym okresie przejściowym, który został ustalony w wyniku porozumienia z października 2019 r. Potrwa on do 31 grudnia 2020 r. – w tym czasie stosunki Wielkiej Brytanii z UE nie ulegną zmianie, co oznacza, że Brytyjczycy nadal będą należeć do unii celnej, a także wciąż będą współtworzyć jednolity rynek.

Okres przejściowy jest niezbędny, aby Wielka Brytania opracowała z UE kształt przyszłych relacji. Jest on przy tym stosunkowo krótki – prawdopodobne są naciski ze strony UE dotyczące przedłużenia rozmów, a tym samym okresu przejściowego, jednak Wielka Brytania nie bierze takiego scenariusza obecnie pod uwagę.

Brexit – zmiany istotne dla przedsiębiorców

Wszelkie związane z brexitem zmiany dotyczące polskich przedsiębiorców, którzy współpracują z brytyjskimi kontrahentami, wejdą w życie również po zakończeniu okresu przejściowego, czyli 1 stycznia 2021 r. Dokładne ustalenia nie są jeszcze znane – będą one opracowywane w trakcie najbliższych miesięcy w ramach negocjacji związanych z przyszłą umową handlową między UE a Wielką Brytanią.

Naturalnie przewidywania Ministerstwa Finansów oscylują wokół utrudnień związanych z handlem. Pojawiają się na przykład przypuszczenia, że konieczna będzie fizyczna kontrola towarów.

Przygotowanie do brexitu

Mimo że jeszcze nie wiadomo, jak dokładnie w wyniku brexitu zmieni się sytuacja polskich przedsiębiorców, można już teraz podjąć pewne kroki, które ułatwią przystosowanie się do nowych okoliczności.

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

W przygotowaniu do potencjalnych skutków brexitu pomoże na pewno gruntowna analiza sytuacji, w jakiej znajduje się firma, a także specyfiki branży. Warto również sprawdzić, gdzie ostatecznie lądują towary lub usługi świadczone przez przedsiębiorstwo. Następnie należy oszacować ryzyko:

  • prawne – związane ze wzrostem stawek podatkowych i celnych;
  • ekonomiczne – związane z blokadą określonych dziedzin gospodarki lub z wystąpieniem tańszych zamienników na rynku.

Analiza polityki międzynarodowej

Aby przygotować swoją firmę na zmiany w handlu związane z brexitem, przedsiębiorcy powinni dokonać analizy przepisów Unii Europejskiej związanych z polityką wobec państw trzecich (czyli tych, które do UE nie należą), a także przepisów Wielkiej Brytanii w kwestii importu i eksportu do i z państw spoza UE. Ponadto warto zorientować się w temacie podatku i ceł na towary importowane do Wielkiej Brytanii.

Zgłębienie kwestii administracyjnych

Kiedy skutki brexitu odczuwalne dla przedsiębiorców staną się faktem, przydatna okaże się wiedza na temat wszelkiego rodzaju pozwoleń dla firm z państw trzecich wydawanych przez organy administracyjne Wielkiej Brytanii, jeżeli te firmy zajmują się handlem na brytyjskich terenach. Warto zorientować się, jakie certyfikaty, patenty, znaki towarowe czy akredytacje będą konieczne w przypadku danej branży.

Analiza łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw polega na handlu pośrednim z danym krajem, poprzez partnerów handlowych w innych państwach niż to, do którego ostatecznie trafia dany produkt. Jeżeli więc polski przedsiębiorca handluje przykładowo z czeską firmą, a ta dostarcza obiekt handlu (lub jego część) do Wielkiej Brytanii, mamy do czynienia z łańcuchem dostaw. Brexit może znacznie utrudnić tę sytuację – w przypadku braku porozumienia z UE istnieje ryzyko utraty możliwości handlu z Brytyjczykami, co w przypadku polskiego przedsiębiorcy z omawianego przykładu doprowadzi również do utraty partnera handlowego z terenu UE. Należy zatem przyjrzeć się tym zależnościom, ocenić stopień ryzyka i przygotować się na taki obrót spraw.