Jeżeli w danym okresie, przedsiębiorca wie, że nie będzie osiągać przychodów - z różnych względów, ma prawo zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem jest złożenie deklaracji do CEIDG. Czy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia przedsiębiorcę z prowadzenia księgowości? Jak rozliczać koszty w trakcie zawieszenia działalności? Sprawdź!

Zawieszenia działalności gospodarczej

Przepisy dotyczące zawieszenia działalności oraz jego trwania zostały uregulowane w art. 23 Prawo przedsiębiorców. Zgodnie nim, czas trwania zawieszenia, który zależy od formularza, na jakim zarejestrowano działalność:

  • KRS - zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy,
  • CEIDG -  zawieszenie może być na czas nieokreślony lub określony, jednak nie krótszy niż 30 dni.

W art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców określono czynności, które można wykonywać podczas zawieszenia działalności i należą do nich m.in.:

  • wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem działalności,
  • zbycie środków trwałych i wyposażenia.

Zawieszenie działalności, a podatek VAT

W czasie zawieszenia działalności, istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od niektórych faktur kosztowych. Warunkiem koniecznym jest powiązanie wydatku z z działalnością opodatkowaną. Decydując się na odliczenie podatku w czasie zawieszenia, przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić deklarację VAT i JPK VAT.

Potwierdzenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w trakcie zawieszenia znajdziemy w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. 1061-1PTPP3.4512.77.2016.2.ALN z dnia 11 kwietnia 2016 r., w której organ podatkowy stwierdził, iż:
„Wnioskodawca zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności”.

Koszty w trakcie zawieszenia działalności na gruncie podatku dochodowego

Zdarzenia ujęte w KPiR w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej powinny być rozliczone podatkowo:

  • w przypadku odwieszenia działalności przed zakończeniem roku podatkowego, w pierwszej wyliczanej zaliczce na podatek dochodowy po wznowieniu działalności,
  • w przypadku gdy działalność nie zostanie wznowiona przed zakończeniem roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

Przykład.

Przedsiębiorca zawarł umowę na usługi telekomunikacyjne w maju 2019 i zawiesił swoją działalność w listopadzie tego samego roku na okres dwóch miesięcy - do końca roku. Faktury były opłacane w okresie zawieszenia. Czy można zatem rozliczyć takie koszty w trakcie zawieszenia działalności?

W rozliczeniu rocznym PIT za 2019 rok, przedsiębiorca będzie mógł ująć w deklaracji poniesione koszty w trakcie zawieszenia działalności. Jeżeli podatnik osiągnie stratę, będzie ją mógł rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat (dla strat powstałych od 2019, możliwe jest jednorazowe odliczenie straty do 5 000 000 zł).