Zakup za symboliczną złotówkę może być traktowany jako zakup poniżej ceny rynkowej, jednak nie zawsze – w określonych sytuacjach stanowi on po prostu zakup po obniżonej cenie, z rabatem finansowym. Z takim działaniem mamy do czynienia w efekcie akcji promocyjnych przedsiębiorców, którzy tym sposobem chcą przyciągnąć klientów. O tym, jak wygląda to od strony podatkowej, opowiadamy w niniejszym artykule.

Zakup za symboliczną złotówkę a sprzedaż premiowa

Zakup za symboliczną złotówkę jest często odpowiedzialny za przychód z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Jednak jeżeli został on zrealizowany w ramach określonej regulaminem akcji promocyjnej kontrahenta, stanowi wówczas zakup z rabatem finansowym. Jako taki nie podlega definicji nieodpłatnych świadczeń czy sprzedaży poniżej ceny rynkowej, ponieważ jest on wynikiem sprzedaży premiowej. Ta z kolei stanowi politykę handlową – jest to podstawą do zastosowania ceny innej niż rynkowa.

Czy zakup za symboliczną złotówkę można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

Aby móc zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów, musi on spełniać łącznie poniższe warunki:

  • został pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
  • jest rzeczywisty, czyli definitywny – nie zwrócono podatnikowi jego wartości;
  • został poniesiony w związku z działalnością gospodarczą podatnika;
  • został poniesiony w celu uzyskania przychodów, ich zachowania bądź zabezpieczenia lub może wpływać na ich wielkość;
  • został odpowiednio udokumentowany, poprzez fakturę lub dokument celny;
  • nie znajduje się w katalogu wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, których nie uznaje się za koszt podatkowy.

Warto nadmienić, że ponieważ w koszty podatkowe wchodzą wydatki przeznaczone na osiągnięcie przychodów lub też na ich zachowanie bądź zabezpieczenie, można wnioskować, że wydatek, który miał szansę wpłynąć na powstanie lub zwiększenie przychodu, stanowi koszt jego uzyskania, nawet jeżeli przychód jako taki nie nastąpi.

Wobec powyższego należy traktować zakup za symboliczną złotówkę w ramach akcji promocyjnej, czyli de facto w ramach sprzedaży premiowej, jako koszt uzyskania przychodu, który w tym przypadku będzie wynosił 1 złoty. Nie stanowi to jednak wartości towaru, a wartość wydatku.

Zakup za symboliczną złotówkę – odliczenie podatku VAT

Odliczenie VAT z tytułu dokonania takiego zakupu przysługuje na zasadach ogólnych, pod warunkiem że zakup towaru przyczynia się do wykonywania czynności, na które nałożony został podatek VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Prawo to powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zakupionymi lub importowanymi towarami i usługami. Sytuacja zapłaty zadatków, zaliczek lub rat wygląda analogicznie.

Odliczenia VAT dokonuje się najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca dostał odpowiednią fakturę bądź dokument celny.