Samochód to środek transportu bez którego ciężko sobie wyobrazić prowadzenia działalności w dzisiejszych czasach. W zależności od tego w jaki sposób przedsiębiorca wykorzystuje samochód w firmie, może odliczyć inny procent podatku VAT od poniesionych wydatków związanych z pojazdem. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od samochodu w wysokości 50%, a kiedy będzie to 100%? 

Odliczenie VAT od samochodu - 50%

Co do zasady, przedsiębiorcy mają prawo odliczyć 50% podatku VAT od wszystkich wydatków eksploatacyjnych, łącznie z zakupem paliwa. Częściowego odliczenia VAT dokonuje się jeśli w prowadzonej działalności:

  • samochód będący środkiem trwałym, w leasingu lub na podstawie umowy użyczenia wykorzystywany jest do celów mieszanych, czyli zarówno w działalności jak i prywatnie,
  • wykorzystuje się samochód prywatny również na potrzeby firmy.

Odliczenie 50% VAT nie musi jednak świadczyć o tym, że przedsiębiorca wykorzystuje pojazd również do celów prywatnych. Duża część podatników decyduje się na takie odliczenia ze względu na surowe wymogi sprawozdawcze, które należy spełnić aby odliczyć 100% podatku VAT.

Odliczenie VAT od samochodu - 100%

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT mają przedsiębiorcy, którzy zakupili samochód wyłącznie na potrzeby firmy. Całość podatku mogą zatem odliczyć zarówno od nabycia samochodu jak i kosztów eksploatacyjnych. Jednak aby mieć prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 100% trzeba spełnić kilka warunków. Należy:

  • założyć i stale prowadzić kilometrówkę VAT,
  • spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu,
  • zgłosić samochód do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Odliczenia 100% podatku VAT stosuje się również w przypadku wydatków eksploatacyjnych ponoszonych na samochody ciężarowe, rozumiane jako pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Do pojazdów ciężarowych zalicza się również:

Odliczenie VAT od samochodu w firmie, w wysokości 100% mają również prawo przedsiębiorcy ponoszący wydatki eksploatacyjne związane z pojazdami specjalnymi. Do takich pojazdów zalicza się:

  • koparka,
  • agregat elektryczny,
  • koparko - spycharka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno - montażowych,
  • żuraw samochodowy. 

Księgowanie wydatków eksploatacyjnych w programie wfirma.pl

Wydatki związane z zakupem części do samochodu czy ponoszeniem kosztów napraw księgujemy w systemie wfirma.pl poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT)
Jako rodzaj wydatku należy wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM POJAZDU oraz następnie oznaczyć pojazd, którego dotyczy dany wydatek. 

Po wpisaniu kwot widniejących na wprowadzanej fakturze, system sam dokona odliczenia podatku VAT (50% lub 100% - w zależności od tego na jakich zasadach pojazd został wprowadzony do systemu). Następnie system dokona księgowania do rejestru VAT zakupów oraz do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki.