Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodu, wykorzystując samochód w leasingu oraz użytkowania samochodów osobowych w firmach. 

Do kosztów uzyskania przychodów obecnie można w całości zaliczyć wydatki poniesione na poczet rat ponoszonych z tytułu leasingu operacyjnego oraz czynszu inicjalnego jeśli:

  • wartość samochodu osobowego (spalinowego lub hybrydy) kształtuje się poniżej 150 tys. zł
  • wartość samochodu elektrycznego nie przekracza 225 tys.zł.

Jak rozliczyć samochód w leasingu w przypadku nievatowców?

Limit 150 tys. zł (lub 225 tys. zł w przypadku samochodów elektrycznych) kształtuje się inaczej w zależności od tego czy podatnik biorący samochód w leasingu jest podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia. Zgodnie z tym ustalając wartość limitu należy wziąć pod uwagę w przypadku:

  • przedsiębiorców będących nievatowcami - 150 000 zł brutto,
  • płatników VAT użytkujących samochód w sposób mieszany, czyli odliczający 50% podatku VAT - kwotę netto powiększoną o 50% VAT który nie podlega odliczeniu,
  • płatników VAT użytkujących samochód wyłącznie służbowo i odliczający z tego tytułu 100% VAT - kwotę netto z umowy.

Ważne!
Limit 150 000 zł dotyczy części kapitałowej będącą kwotą wartości samochodu. Odsetki nie są objęte limitem - są kosztem uzyskania w całości

Samochód w leasingu, a zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności mówi o tym, że w przypadku kiedy przedsiębiorca decyduje się na wzięcie samochód w leasingu, o wartości dwukrotnie wyższej niż ustalony limit 150 000 zł to w koszty zaliczy tylko połowę kwoty wydanej na pierwszą wpłatę i połowę każdej kolejnej raty. Oznacza to, że pod uwagę brany jest współczynnik rozumiany jako stosunek limitu 150.000 zł do wartości pojazdu.

Przykład 1.
Pan Jan kupił w 2020 roku samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Wartość pojazdu z umowy to kwota 200.000 zł. Czy pan Jan może ująć w kosztach całą fakturę za ratę leasingową jeżeli jej wartość netto do 1000 zł VAT to 230 zł a pan Jan wykorzystuje pojazd wyłącznie w działalności?

Nie, w związku z tym, że wartość pojazdu przekracza limit 150.000 zł pan Jan musi stosować współczynnik proporcji. Dzięki temu w kosztach będzie mógł ująć tylko kwotę w wysokości: 750 zł.

współczynnik: 150.000/200.000 = 0,75

koszt uzyskania przychodu: 0,75 x 1000 = 750 zł

Gdyby pan Jan wykorzystywał pojazd prywatnie i służbowo czyli przysługiwałoby mu odliczenie 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem mógłby ująć w kosztach podatkowych wartość: 836,25 zł (0,75 x (1000+115)).

Podsumowując, biorąc samochód w leasing operacyjny przedsiębiorca powinien przeliczyć opłacalność takiego rozwiązania. W przypadku droższych pojazdów kosztem podatkowym nie jest bowiem cała wartość raty leasingowej - muszą mieć oni na uwadze stosowany limit 150.000 dla samochodów spalinowych lub 225.000 zł dla samochodów elektrycznych. Niewątpliwie celem wprowadzenia dodatkowych limitów przez ustawodawcę była chęć ograniczenia luki podatkowej oraz wykorzystania tzw. zakupów na firmę drogich samochodów w leasingu skutkujących znacznym zwiększeniem kosztów a tym samym obniżeniem uzyskanego dochodu i jednocześnie zmniejszeniem zobowiązania podatkowego PIT.